Адрес за кореспонденция: гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ № 10, Център за административно и информационно обслужване,  contacts@nesebar.bg

Сайтът не събира лични данни!