21.08.2021 – 19.00 ч. Сцена амфитеарът „Жана Чимбулева”21.08.2021 – 21.00 Сцена амфитеарът „Жана Чимбулева”22.08.2021 – 14.00 Сцена конферентен...
15 август  – Успение Богородично 15 август и тази година бележи кулминацията на културния и туристически...