Category Новини

Защитена местност “Калината” е на 10км западно от курорта Слънчев бряг до село Тънково и село Кошарица, област Бургас. 

Лонгозна гора, истински оазис, китка съхранила вековни ясени, дъбове, брястове и много храсти. На площ от 960 дка растат дървесни, храстови и тревни видове, декоративни и лечебни растения, включващи 75 растителни вида, от които 27 декоративни и 19 лечебни. Пет от видовете са включени в “Червената книга” на Р. България, като най-ценния от тях е блатното кокиче.

www.eco.nessebarinfo.com/kalinata

Translate »