За да спрете анимацията, задръжте курсора на мишката върху изображението.